تبلیغات
صلح ایرانی

وبگاه صلح ایرانی
دانلود نسخه موبایل وبگاه صلح 

ایرانی
نسخه موبایل وبگاه حقوقی نرخ 

عدالت

کانال تلگرام صلح ایرانی: https://telegram.me/eaghamohammadi

مفهوم صلح همچون سایر مفاهیم انسانی دارای خصلتی نامتعین است كه بسته به ساخت زبانی و موقعیت های اجتماعی تعابیر گوناگونی به خود می گیرد. در نخستین تصور هنگامی كه مفهوم صلح به ذهن متبادر می شود ناخودآگاه مفهوم مقابل آن یعنی جنگ خود را عیان می سازد. اما حقیقت این است كه این نوع نگاه دوگانه و خطی جنگ- صلح متعلق به دوران كلاسیك است كه شاید بتوان آنرا بیشتر در جامعه جهانی یا جامعه بیرونی مشاهده كرد. در حالیكه صلح جدید به مفهوم نبود جنگ نیست بلكه این صلح خود را زاییده توسعه، عدالت و حتی محیط زیست می داند. كه این نوع از صلح متعلق به جامعه درونی یا اجتماع ملی است. از سویی مساله این است كه آیا صلح یك تعبیر آرمانگرایانه است و به بخش خوشبینانه ناخودآگاه ذهن آدمی تعلق دارد و تحقق آن در عالم واقع ناممكن است و یا اینكه صلح واقع گرایانه نیز دست یافتنی است. اگر صلح واقع گرا قابل تحقق است ملزومات آن كدام است و نیاز به شكل گیری كدام نهادها و كاربست ها در جامعه انسانی است. گذار از صلح آرمانگرا و حركت بسوی واقع گرا نمودن صلح نیازمند سازوكارهایی است كه مهمترین آن نهادگرا نمودن این مفهوم است كه در این میان دانشگاه می تواند بستر مناسبی برای آغاز این فرایند باشد. فرایندی دو وجهی كه ارتباط متقابل میان دانشگاه و صلح را محقق می سازد. از یك سو دانشگاه به عنوان یك جامعه مناسبات صلح محور را در درون خود ایجاد می كند و الگویی از تحقق صلح را ارایه می دهد و تاثیر خود را بر اجتماع بزرگتر می گذارد و از سوی دیگر دانشگاه ساختار و عناصر صلح را بصورت علمی در قالب حوزه های مطالعاتی و رشته های علمی تولید و حاملان صلح را پرورش می دهد.
 ( برگزیده سخنرانی دکتر آقامحمدی در دانشگاه علامه طباطبایی)

واژگان کلیدی: صلح، نهادگرایی، گفت وگو، دانشگاه،  

تاریخ : 1395/10/23 | 01:34 | نویسنده : ابراهیم آقامحمدی | نظرات

این روزها خیلی‌ها از توسعه و پیشرفت کشور سخن می‌گویند، این سخنان نقل محافل و مجالس شده و گاه در این میان افراد در سوگیری‌های حزبی و سیاسی و قدرت‌طلبی اسیر شعارها و جریاناتی ‌می‌شوند و از آرمان‌های اساسی‌تر و مهم‌تری که روزی به آن ایمان داشتند دور می‌‌شوند.

در بلبشوی بازار سیاست چه در دوران معاصر و چه در عصر گذشته همواره کسانی بوده‌اند که تاب وابستگی‌ها و استعمارزدگی و منافع شخصی و سیاسی را نداشته و بدون توجه به قدرت‌ها و با اتکا به نفس و هویت ایرانی اسلامی گام‌های بلند و متفاوتی  را در جهت آزادگی و توسعه و پیشرفت کشور برداشتند و یکی از این بزرگان "امیرکبیر" این دولتمرد فراهانی است. دکتر ابراهیم آقا محمدی، عضو هیات علمی دانشگاه اراک ضمن مقایسه و تحلیل فعالیت‌های امیرکبیر نسبت به شرایط کنونی و اقدامات وی به خبرنگار ایسنا گفت: امیرکبیر را باید به نوعی در بستر زمان خود نگاه کرد و او و عملکردش را در آن شرایط مورد تحلیل و بررسی قرار داد، اینکه ایران آن دوران از حیث توسعه و پیشرفت و در مقایسه با سایر جوامع و ملل چگونه کشوری بود در این تحلیل مهم است. شناخت شرایط و عوامل آن دوران است که به نوعی می‌تواند مبنای اساسی برای شناخت بهتر این شخصیت بزرگ ایرانی معاصر باشد.

وی افزود: با مقایسه‌ وضعیت ایران دوران امیرکبیر با جوامعی که در حال توسعه بودند، درمی‌یابیم که آن وضعیت برای ایران مناسب نبود و این کشور از بسیاری عناصر پیشرفت فاصله داشت، همچنین با مجموعه‌ای از مشکلات و ایرادات ساختاری به لحاظ زمامداری و سازمان حکومتی و بروکراسی اداری مواجه بود.  ادامه ....


واژگان کلیدی: امیرکبیر، دولتمرد، سیاست، توسعه، فساد، استقلال،  

تاریخ : 1395/10/23 | 00:40 | نویسنده : ابراهیم آقامحمدی | نظرات

استاد دانشگاه اراک معتقد است در انواع کنشگری از جمله کنشگری محیط زیست به بلوغ فکری نرسیده‌ایم و نیاز این کنشگری دغدغه‌مندی، صداقت و اشراف کامل بر مسائل است.

ابراهیم آقامحمدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، منطقه مرکزی، با بیان اینکه کنشگری باید مبانی و اصول خاصی داشته باشد، گفت: برای اینکه کنشگری در تمامی بخش‌ها از جمله محیط زیست بتواند موثر باشد باید افراد دغدغه‌مند و پیگیر بوده و بر اصول و مبانی کار اشراف داشته باشند. ادامه . . .


واژگان کلیدی: محیط زیست، کنش گری، فعالیت اجتماعی،  

تاریخ : 1395/10/23 | 00:09 | نویسنده : ابراهیم آقامحمدی | نظرات
در شکل گیری یک رِژیم بین المللی محیط زیستی اولین مرحله تدوین دستور کار مشترک و قبول وجود یک مسئله و یا وجود یک مشکل است آن هم در سطح بین الملل و یا در سطح روابط بین چند کشور. سازمانهای غیر دولتی مثل کمپین های که شکل می گیرد و رسانه ها در این حوزه نقش زیادی دارند که به نوعی تفهیم می کنند که در سطح بین الملل چنین مسئله و معضلی وجود دارد. شاید ساده تصور شود ولی پیچیده ترین مسئله هم همین مرحله است چون با حاکمیت کشورها درسطح بین الملل مواجه هستیم و به همین راحتی آنها این مسئله را نمی پذیرند. بعد از اینکه تهیه و تنظیم دستور کار صورت گرفت مرحله بعدی در حوزه دیپلماسی محیط زیستی بحث مذاکره، تصیم گیری و پذیرش تعهدات است. پذیرش تعهدات نیازمند تنظیم قراردادهاست. ادامه . . .طبقه بندی: دیپلماسی، 
واژگان کلیدی: ریزگرد، محیط زیست، دیپلماسی، روابط خارجی، ایران،  

تاریخ : 1395/06/27 | 01:57 | نویسنده : ابراهیم آقامحمدی | نظرات
توافق هسته ای و گشایش دروازه های بین المللی به روی اقتصاد کشور، بر نقش ایران در اقتصاد جهانی تاثیرگذار خواهد بود. از این رو به کارگیری سیاست هایی چون جذب سرمایه گذاری خارجی و تقویت زیرساخت های اقتصادی از جمله واگذاری تصدیگری های دولتی به بخش خصوصی، توسعه صادرات غیر نفتی، حمایت و تشویق جذب سرمایه گذاری خارجی به کشور و از دیگر سو ،نگرش توسعه منطقه ای دولت ، نقش مراکز خدمات سرمایه گذاری در پیشبرد اهداف نظام اقتصادی کشور در برش استانی اهمیت به خصوص یافته و با اتفاقات اخیر در حوزه روابط بین الملل کشور از قبیل برداشته شدن تحریم ها و برجام مسیر اقتصادی کشور و به تبع آن استان تغییر خواهد کرد و می تواند گام مهمی در مسیر رشد اقتصادی در دوران پس از تحریم ها بردارد. همچنین توجه دو جانبه به گسترش روابط تجاری،  برای بررسی بیشتر نقش این دیپلماسی و ویژگی ها و آُسیب شناسی آن گفتگویی با دکتر ابراهیم آقامحمدی استاد دانشگاه و مدیر عامل موسسه آیین گفتگو داشته ایم:.. ادامه ...طبقه بندی: دیپلماسی، 
واژگان کلیدی: پسابرجام، سرمایه گذاری، انتقال فناوری، هسته ای،  

تاریخ : 1395/06/4 | 03:35 | نویسنده : ابراهیم آقامحمدی | نظرات

در یکی دو سال اخیر بحثی در ایران به صورت جدی مورد توجه و پیگیری قرار گرفته است که آیا ما می توانیم از عنصر دیپلماسی برای مباحث زیست محیطی یا محیط زیست استفاده کنیم و اینکه چقدر می توانیم از دیپلماسی برای بهبود وضعیت محیط زیستی کشور استفاده کنیم. دغدغه های محیط زیستی دیگر مثل گذشته فراموش شده نیست چرا که این مسایل فرامزی هستند و نمی شود تصور کرد که صرفاً یک دولت و یا کشور فقط با توجه به محدوده حاکمیت ملی خود و سرزمین خود مسایل جدید بین المللی همچنین مثل محیط زیست را حل کند و نیازمند همکاری بین المللی و تعاملات بین المللی است. اما اینکه این تعاملات چگونه صورت بگیرد و چه ساز و کاری دارد مسئله بسیار جدی است. اینکه آیا ما می توانیم به خودی خود به تولید دیپلماسی محیط زیست اقدام کنیم و یا اینکه ساز و کار خودش را دارد؟ اینکه کدام یک از نهادها مثل وزارت امور خارجه سازمان و سایر دستگاه هایی که مرتبط با این مسئله می توانند در این امر تاثیر گذار باشند؟

آنچه که بیشتر مد نظر است بحث تدوین یک دستور کار بین المللی است که مجموعه ای از عوامل با تمرکز بر روی محیط زیست را شامل می شود.آیا ما می توانیم معضلات منطقه ای خودمان را در حوزه مباحث زیست محیطی با این دستور کار مرتفع کنیم؟ ..ادامه...
طبقه بندی: دیپلماسی، 
واژگان کلیدی: محیط زیست، ریزگردها، دیپلماسی، بحران زیست محیطی،  

تاریخ : 1395/06/4 | 03:24 | نویسنده : ابراهیم آقامحمدی | نظرات

دکتر ابراهیم آقامحمدی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در خصوص جایگاه دیپلماسی علم و فناوری و ارتباط بین‌المللی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، گفت: در دنیای جدید و شرایط کنونی طبیعتا یکی از الزامات رشد بهره‌گیری از ارتباطات و تعاملات بین دانشگاه‌هاست.

آقامحمدی گفت: اگر به صورت صرفا محلی به مقوله دانش و پژوهش و فناوری نگاه شود، مفهوم توسعه دیگر معنا پیدا نمی‌کند چراکه توسعه علمی اصول و پارادایم‌های ثابتی دارد که در سطح جهان هم اشتراکات بسیاری با هم دارند، ازاین رو نیاز است مراکز علمی و دانشگاهی ارتباطات بین خود را گسترش دهند و این تعاملات در سطح فراملی بین دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی وجود داشته و به عنوان یک نوع الزام و نیاز به آن پرداخته شود. . .ادامه . . .
طبقه بندی: دیپلماسی، 
واژگان کلیدی: دیپلماسی علمی، ارتباطات دانشگاهی، تبادل فناوری، همکاری علمی، توسعه علمی،  

تاریخ : 1395/02/18 | 12:44 | نویسنده : ابراهیم آقامحمدی | نظرات
تبادل اطلاعات علمی، فناوری و پژوهشی بین كشورهای دنیا می‌‌تواند به توسعه و پیشرفت جوامع كمك ارزنده‌ای كند. ایجاد این ارتباط نیازمند دخالت نهادهای دولتی است تا بهتر و بیشتر این فرایند صورت گیرد. این در حالی است كه در عصر جدید، دیپلماسی علم و فناوری و مبادله فناوری در سطح بین‌المللی از مولفه‌های توسعه هستند. از سوی دیگر توجه به مراکز دانش ‌‌بنیان نیز از دیگر موضوعات مهمی است كه در چند سال اخیر به آن پرداخته شده است. در واقع توسعه بر مبنای اقتصاد دانش ‌بنیان بخشی از اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رود كه مقام معظم رهبری نیز بر آن تاكید دارند. ادامه . . . .طبقه بندی: دیپلماسی، 
واژگان کلیدی: دیپلماسی علمی، شرکت های دانش بنیان، دانشگاه کار آفرین، دانشگاه نسل سوم، ارتباط صنعت و دانشگاه،  

تاریخ : 1395/01/20 | 01:18 | نویسنده : ابراهیم آقامحمدی | نظرات
دکتر ابراهیم آقامحمدی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه اراک، در نشست علمی "ایران و مصر، آینده پیش‌رو" که به‌ منظور بزرگداشت "محمد حسنین هیکل"، روزنامه‌نگار و اندیشمند بزرگ مصری در سالن دفاعیه دانشکده علوم انسانی دانشگاه اراک برگزار شد، با بیان اینکه پیوندی ناگسستنی بین تفکر، نگارش و عمل وجود دارد، بر اهمیت پرداختن به اندیشه‌های هیکل، اقدامات وی و نقش‌ سیاسی او در طول حیاتش تاکید کرد و افزود: ادامه . . .طبقه بندی: فرهنگ و اندیشه، 
واژگان کلیدی: حسنین هیکل، خاورمیانه، ایران، مصر، ناسیونالیسم،  

تاریخ : 1394/12/8 | 17:01 | نویسنده : ابراهیم آقامحمدی | نظرات

روابط تجاری ایران و اروپا در دوران پسا تحریم دارای ویژگی ها و نمودهایی فارغ از دوران گذشته است. در این بین با توجه به سفر دکتر روحانی به اروپا و همچنین توجه دو جانبه به گسترش روابط تجاری برای بررسی بیشتر نقش این دیپلماسی و ویژگی ها و آُسیب شناسی آن گفتگویی با دکتر ابراهیم آقامحمدی استاد دانشگاه و مدیر پروژه مطالعاتی ایران در روزگار پساتحریم داشته ایم:

ادامه . . .

طبقه بندی: دیپلماسی، 
واژگان کلیدی: پسابرجام، دیپلماسی تجاری، اروپا، روابط اقتصادی،  

تاریخ : 1394/12/8 | 16:50 | نویسنده : ابراهیم آقامحمدی | نظرات

تعداد کل صفحات : 3 ::      1   2   3